Temaforum for Vand og Natur

Forummets medlemmer

Formand

Børge Sørensen
Gribskov Kommune

Øvrige medlemmer

Anette Slesvig
Vandløbslaug Gribskov

Anton Boye
Vandløbslaug Gribskov

Astrid Jørgensen
Gribskov Kommune

Birger Furbo
Dansk Ornitologisk Forening

Bjarne Frølund
Grundejersammenslutningen

Boris Damsgaard
Friluftsrådet

Carl Bruun
Nordsjællands Landboforening

Ejvind Hartmund
Danmarks Sportsfiskerforbund

Erik Larsson
Landliggersammenslutningen Gribskov Vest

Gudmund Nielsen
Danmarks Naturfredningsforening

Ida Dahl-Nielsen
SNS Nordsjælland

Inger Tommerup Fogh
Gribskov Kommune

Jan Christiansen
Grundejerforbundet

Jette Haugaard
Lokalforeningsrådet

Kristine Vik Kleffel
Gribskov Kommune

Linda Jørgensen
Danmarks Naturfredningsforening

Mie Terslin Kjær
Gribskov Kommune

Peter Kamedula
Danmarks Naturfredningsforening

Vibeke Meno
Gribskov Kommune