Strand og Kystsikring

Strand og Kystsikringsgruppen

Formand

Flemming Keller (Grundejersammenslutningen)
flemming.solveig@mail.tele.dk

Tovholder

Vibeke Memo
vmemo@gribskov.dk
tlf. 72 49 32 21

Øvrige medlemmer

Knud Nielsen (Grundejersammenslutningen)
Mosevej 11, 3230 Græsted

Kai Aagesen (Grundejerforbundet)
kai@aagesen.com

Peder Andersen (Landliggersammenslutningen)
pedera@post.tele.dk

Kommissorium for Strand- og Kystsikringsgruppen.

Strand- og Kystsikringsgruppen er en arbejdsgruppe under Grundejerkontaktudvalget (GKU) i Gribskov Kommune.

Arbejdsgruppen består af repræsentanter for ”Landliggersammenslutningen Gribskov Vest, ”Grundejerforbundet” og ”Grundejersammenslutningen for helårsbeboere i Gribskov Kommune”. Formanden for arbejdsgruppen udpeges af gruppen.
Strand- og Kystsikringsgruppen kan sættet punkter på GKU’s dagsorden som behandlingspunkter eller orienteringspunkter.
En repræsentant for kommunens administration fungerer som gruppens tovholder, og efter ønske eller behov kan en eller flere medarbejdere fra Gribskov Kommune deltage i gruppens møder. Gruppen kan vælge at holde møde uden deltagelse af tovholderen.

Tovholderens opgaver er følgende:

  • At udarbejde dagsordener til gruppens møder i samarbejde med gruppens formand.
  • At indkalde til gruppens møder.
  • At sørge for det praktiske omkring mødernes afvikling.
  • I samarbejde med gruppens formand at sørge for at gruppen får sat punkter på GKU’s dagsorden.
  • I samarbejde med gruppens formand at udarbejde et beslutningsreferat.

Strand- og Kystsikringsgruppen afholder normalt 4 årlige møder.Møderne tilrettelægges således, at de ligger før møderne i GKU og således, at referaterne kan være tilgængelige inden møderne i GKU.

Strand- og Kystsikringsgruppen har til formål at formidle en dialog mellem grundejere og Gribskov Kommune. Gruppen kan drøfte problemer og eventuelt deltage i møder omkring strande og kyster, såsom kystsikring, trapper, badebroer, adgangsforhold og lignende, når de rejses af grundejere, eller når der kommer forslag fra administrationen om disse emner.
Arbejdsgruppens medlemmer kan som repræsentanter for grundejerforeningerne videreformidle grundejernes holdninger og ønsker til administrationen og derigennem til politikerne.
Samtidig formidler arbejdsgruppens medlemmer information fra administrationen til grundejerne. Det er administrationens opgave at give arbejdsgruppen information og faglig indsigt i kommunens arbejde, således at medlemmerne kan træffe oplyste valg og kende baggrunden for politiske beslutninger.
Dagsordener og referater er tilgængelige på www.gribskov.dk

Kommissorium revideret 3. juli 2013

Dokumenter

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007