Rodegruppen

Kommissorium for rodegruppen.

Rodegruppen er en arbejdsgruppe som er nedsat af Grundejerkontaktudvalget.

Gruppen består af:

2 representanter fra Grundejerkontaktudvalget
1 repræsentant Landliggersammenslutningen
2 repræsentanter fra grundejerforbundet
1 repræsentant fra administrationen (tovholder)
Yderligere repræsentant fra administrationen kan indkaldes efter behov.

En repræsentant fra grundejerne vælges som formand. Formanden er mødeleder og repræsenterer gruppen i Grundejerkontaktudvalget.
En repræsentant for kommunen er tovholder og skal sørge for mødeindkaldelser, dagsordener og referater frra møderne i gruppen.

Formål

At sikre en dialog mellem paraplyorganisationerne og kommunen for at begrænse rod på ejendomme i Gribskov kommune.

Én gang om året skal gruppens arbejde evalueres. Det skal vurderes om gruppens arbejde og resultater står mål med ressourceforbruget og fremlægges for Grundejerkontaktudvalget.

Møder

Der skal afholdes op til 4 møder om året og de skal ligge umiddelbart inden møder i Grundejerkontaktudvalget.

Kompetence

Gruppen hyar ingen beslutningskompetence, man kan komme med forslag til emner som skal drøftes i gruppen.

Kontakt

Dagsorden og beslutningsreferater fra gruppens møderkan læses på Kommunens hjemmeside.
Kontakt til gruppen skal foregå via gruppens formand eller tovholder.

Dokumenter

2013

2012

2011

2008

2007