Kollektiv trafik

Kollektiv Trafik-gruppen

Formand

Tovholder Kenneth Bak Andersen
kbaan@gribskov.dk
72 49 66 78

Øvrige medlemmer

Gunnar Lerche (Grundejersammenslutningenn)
gunnarlerche@yahoo.dk

Vagn Christensen (Grundejersammenslutningen)
v.l.christensen@webspeed.dk

Karen Lise Rathsack (Landliggersammenslutningen)
kraths@get2net.dk
navn mgl. (Grundejerforbundet/Landliggersammenslutningen)

Gruppens formål er at drøfte forhold og nye løsninger vedr. kollektiv trafik.