Dongenergy-gruppen

Formand

Bjarne Frølund (Grundejersammenslutningen)
bjarne.froelund@mail.dk

Tovholder

Lone Corydon
lcory@gribskov.dk
tlf. 72 49 62 75

Øvrige medlemmer

Tonny Bruun Nielsen (Grundejersammenslutningen)
tonny.bruun@c.dk

Bo Barfod (Landliggersammenslutningen)
Bo@Barfod.net

Ole Baltz (Grundejerforbundet)
Dalstrøget 80, 5, 2870 Dyssegård

Gruppens arbejde er at medvirke til at koordinere kabelnedlægning lokalt.

Dokumenter

2009

2008

2007