Betaling af kontingent

Delegeret forsamlingen vedtog en uændret betaling af kontingentet for 2019.

Således er kontingentet fastsat til 25,00 kr. pr. medlem af grundejerforeningerne,
og 250 kr. pr. enkeltmedlem udenfor grundejerforeningerne.

Kontingentbetaling skal i henhold til Landliggersammenslutningens vedtægter være indbetalt senest 31.januar.

Eller overføres til Danske Bank
reg.nr.:1551 Kontonummer 6428126