Indkaldelse til delegeretmøde

Hermed indkaldes til ekstraordinært delegeretmøde i Landliggersammenslutningen Gribskov Vest lørdag den 15. februar kl. 15 på Sankt Helene Centeret, Bygmarken 30, 3220 Tisvildeleje med følgende dagsorden:

  1. Velkomst, valg af dirigent og referent. Forretningsudvalget foreslår advokat Tine Jacobsen, Helsinge, som dirigent.
  2. Godkendelse af årsregnskab for perioden 1. januar til 31. december 2019 (Fremsendes samtidig med denne indkaldelse) herunder beslutning om i forlængelse af beslutningen på delegeretmødet den 2. november 2019 at overføre egenkapitalen pr. 31. december 2019 – stor kr. 247.730,95 – til Gribskov Landligger Forbund, CVR-nr 35760369.
  3. Søren Bald og Annelone Jensen bemyndiges til at nedlukke/indberette ophør af Landliggersammenslutningen Gribskov Vest i alle offentlige registre, i Danske Bank samt i alle øvrige relevante registre m.m.
  4. Eventuelt

Når der med denne dagsorden indkaldes til ekstraordinært delegeretmøde i Landliggersammenslutningen Gribskov Vest, beror det på, at vi skal sikre, at den formelle og kollektive indtræden i det fælles landliggerforbund også er økonomsk helt på plads.

Vi opfordrer jer derfor til at møde op den 15. februar kl. 15 på Sankt Helene Centeret, fordi vi i forlængelse af beslutningen den 2. november om kollektivt at indtræde i et nyt samlet landliggerforbund skal sikre, at alt formelt – også økonomisk – er i orden.

Der vil være kaffe, øl og vand til alle deltagere.

På forretningsudvalgets vegne

Søren Bald
formand

Hent filer i PDF her: