Ét samlet landliggerforbund

I mange år har der eksisteret 2 landliggerforbund i Gribskov kommune,
selv om kommunen er under 300 kvadratkilometer stor.
Ved kommunalreformen blev kommunen skabt af de to mindre kommuner Helsinge og Græsted-Gilleleje, men landliggerne havde fortsat to forbund, et i Øst
og et i Vest.

Fra foråret 2019 gik Landliggersammenslutningen Gribskov Vest aktivt i
gang med at få skabt forudsætninger for ét samlet landliggerforbund.
Arbejdet gik hurtigt og godt, fordi Øst-sammenslutningen længe havde
ønsket en sammenslutning.

Ved ekstraordinære møder i både Vest og Øst i efteråret 2019 blev
sammenslutningen vedtaget.
I Øst enstemmigt, og i Vest med næsten 90 % opbakning, så den nye sammenslutning blev pr. 1. januar 2020 en realitet.

Mere end halvdelen af alle landliggerforeninger i Gribskov
kommune er nu samlet i et forbund, og flere vil givetvis komme til.

Den nye sammenslutning har en 7-mandsbestyrelse, hvor formanden er
Annelone Jensen, der oprindeligt kom fra Landliggersammenslutningen Gribskov Vest.
Søren Hansen er næstformand og Kjell Nilsson sekretær;
de to sidstnævnte var aktive i Gribskov Grundejerforbund Øst.

Landliggersammenslutningen Gribskov Vest er nu en del af Gribskov Landliggerforbund
Se www.gribskovlandligger.dk