Start        
Grundejerforeninger
  
Links
  

Velkommen til Landliggersammenslutningens hjemmeside...

Et stærkt fælles talerør

Landliggersammenslutningen Gribskov Vest er en forening, som arbejder for fritidshusejerne i områdets fælles interesser og er medlemmernes fælles talerør over for Gribskov Kommune. 

Alle sommerhusgrundejerforeninger i Gribskov Vest (den tidligere Helsinge Kommune) kan blive medlem af Landliggersammenslutningen. I dag er vi 40 foreninger i sammenslutningen og repræsenterer ca. 3.500 fritidshusejere, så vi er et stærkt fælles talerør.

Vi beskæftiger os med en lang række ting, som har fælles interesse for foreningerne – bl.a. vedligeholdelse af veje, kollektiv trafik, rene strandforhold, strand- og kystsikring, vandmiljø, antennemaster, orden på grundene, udstykninger, kloakering, genbrugspladser og bekæmpelse af bjørneklo.

Vil du vide mere, kan du læse om det under feltet ”information og arbejdsgrupper”.

Er din grundejerforening ikke medlem, vil vi opfordre dig til at arbejde for, at den kommer med i sammenslutningen. Så kan vi også hjælpe din forening og endnu bedre fremme vores fælles sag i samarbejdet med kommunen.   

Nyheder

Indkaldelse til Delegeretmøde

  læs mere ...

Nyhedsbrev vedr. fusion

  læs mere ...

Referat fra møde om sammenlægning med

Gribskov Grundejerforbund Østlæs mere ...

Referat fra forårsmødet 2019

  læs mere ...

Indkaldelse til forårsmøde 2019

  læs mere ...

Nyhedsbrev fra Landliggersammenslutningen

  læs mere ...

Referat fra Delegeretmøde 2018

  læs mere ...

  
 17. oktober 2019  Copyright 2009 Landliggersammenslutningen - Gribskov Vest   |  Om beskyttelse af private oplysninger  |  Vilkår for anvendelse
Trova tutti i nostri vestiti da sposa corti nella categoria