Information » Regler   Registrer     
Text/HTML

 

Regler:

Afbrænding af haveaffald og lign.

 

Al afbrænding i sommerhusområder er ifølge lovbekendtgørelse forbudt hele året.
Det er dog tilladt at afbrænde Sankt Hans bål Sankt Hans aften samt mindre bål bestående af rent tørt træ til rekreative formål på særligt indrettede bålpladser.Der skal overholdes visse regler og afstandskrav ved afbrænding.
Læs folder gældende for
husholdninger her
Læs folder gældende for
erhverv her
Besøg iøvrigt
Gribskov Kommune
Beskæring af træer og buske

 

Træer hvis grene hænger ud over rabat skæres tilbage, hvor det er nødvendigt for at bevare den oprindelige rabatbredde på 2 meter.

Træer hvis grene hænger ud over rabat opstammes i en højde på 2,75 meter og ud over kørebane i en højde på  4 meter.


 

Flagregler Her finder du link til regler for flag og flagning.
Flyvning med modelfly, droner og lign. Er reguleret i luftfartsloven.
Flyvning er ikke tilladt nærmere end 150 meter fra tæt beboelse, dvs at det ikke er tilladt på grundejerforeningens område.
Mht regler i øvrigt henvises til
lovteksten og bekendtgørelser.
God information kan findes her:
www.droner.dk.
Fyrværkeri Brug af fyrværkeri er generelt forbudt.
Du må købe godkendt konsumfyrværkeri i perioden 15. - 31. december. Du må kun anvende fyrværkeriet i perioden 27. december til 1. januar.
Ved behov for fyrværkeri udenfor denne periode skal du kontakte en festfyrværker.

Grenaffald - fælles afhentning

 

HVORNÅR:

Grenaffald afhentes af vognmand i ugerne efter EFTERÅRSFERIEN og må tidligst placeres i rabatten første week-end i oktober

HVORDAN:

Grenaffaldet samles i bunker i rabatterne langs foreningens veje

Af hensyn til optagningen anmodes grundjerne om - såvidt det er muligt - at placere bunkerne på områder i rabatterne, som ligger over for hinanden på vejen. Ved små mængder skal grenene samles til større bunker, aftal eventuelt med nabo eller genbo.

Bunkerne må ikke placeres under udhængende træer.

Bunkerne bør ikke være længere end ca. 2 1/2 meter.

De enkelte grene må højst være 2 meter lange og 10 cm i diameter

Meget fyldige grene skal klippes i mindre stykker.

Afstandene mellem bunkerne bør være ca. 1 meter 

Bunkerne medtages ikke, hvis disse indeholder andet end grenaffald eller overskrider de angivne mål. 
I så fald skal grundejeren fjerne grenaffaldet for egen regning senest slut i november.

              

              Rigtigt placerede bunker. 

Hegnslov Link til de gældende regler for hegn mod nabo og vej.
Kontingentindbetaling Link til de gældende regler for indbetaling af kontingent til Lundehøj Grundejerforening.
Lokalplan Gribskov kommunes overordnede plan for området.
Motorplæneklipper, motorsav og andre støjende maskiner Brug af motorplæneklipper, motorsav og andre støjende maskiner foregår inden for de af foreningen fastsatte  tider: 
Hverdage   kl. 10 - 12 og kl.  15 - 18
Søn- og helligdage kl.  10 - 12
Parkering Parkering i rabat må ikke finde sted under normale forhold.
Ifølge foreningens tinglyste servitutter skal der være 2 parkeringspladser inde på selve grunden.

Vis hensyn og kør langsomt på foreningens veje!

Regnvand, oversvømmelse og dræning Link til vejledning udsendt af Gribskov kommune juni 2012.
Tinglyste servitutter Link til oversigt over de fælles servitutter, som i 1961 er tinglyst på samtlige grunde i Lundehøj Grundejerforening.
 

 

 Senest revideret:  2 oktober 2019

 
 
 

 

    
 27. september 2020  Copyright 2013-2015 by Lundehøj Grundejerforening.   |  Om beskyttelse af private oplysninger  |  Vilkår for anvendelse
Trova tutti i nostri vestiti da sposa corti nella categoria