Information » Delegeretmøder        
Grundejerforeninger
  
Links
  
Arbejdsgrupper
    

 

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN GRIBSKOV VEST   

Konstitueret formand:

Søren Bald

 

Sandbogaards Allé 5

 

3300 Frederiksværk

 

Tlf.: 21 40 17 89

 

 

 

         Kasserer:

  Annelone Jensen

 

  Bakkehusene 74

 

  2970 Hørsholm

 

  Tlf.: 22 35 40 36

 

Til Landliggersammenslutningens foreninger og enkeltmedlemmer     
                                                                                                                                  
 

Der indkaldes hermed til ordinært delegeretmøde, lørdag den 2. november 2019, kl. 10.00 i
Sankt Helene Centret, Bygmarken 30, 3220 Tisvildeleje

 

Dagsorden for mødet:

1. Velkomst, valg af dirigent og referent

2.
Repræsentanter for Gribskov Grundejerforbund Øst orienterer kort om deres beslutninger vedr. en sammenlægning af de to forbund.

3.
Formandens beretning om Forretningsudvalgets arbejde (Forretningsudvalgets skriftlige  beretning medsendes)


4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2018 (medsendes)
5. Indkomne forslag. Der er ikke fra medlemsforeninger eller enkeltmedlemmer indsendt  forslag, men Forretningsudvalget foreslår i forlængelse af tidligere udsendte meddelelser, at:

Delegeretmødet beslutter , at Landliggersammenslutningen Gribskov Vest med virkning fra den 1. januar 2020 kollektivt skal indtræde i "Gribskov Landliggerforbund", som forventes stiftet senere i november 2019.

6.Fastsættelse af budget, herunder kontingent. Budget vedlægges.
      Kontingent uændret 25 kr. pr. medlem.

7. Valg, jævnfør vedtægternes § 4.7. Ulige år vælges formand og 3 medlemmer til
     Forretningsudvalget, en suppleant samt en revisor og revisorsuppleant.

     Forretningsudvalget foreslår den konstituerede formand, Søren Bald, som formand.

     Da Forretningsudvalget efter vedtægterne skal bestå af 7 medlemmer, skal der  i år vælges 3 medlemmer, da formand, kasserer, Leif Bitsch og Kirsten Eva Jessen (for en et-årig periode) allerede er medlemmer. 
  Forretningsudvalget foreslår, at Torben W. Jensen vælges og derudover skal der vælges  yderligere to medlemmer, så der er 7 medlemmer i alt.
  Der skal herudover vælges 2 suppleanter.
  Forretningsudvalget foreslår Steen Berthelsen som revisor og Martin Marløe som suppleant.

8. Eventuelt
  Forretningsudvalgets beretning vil foreligge på hjemmesiden www.landligger.dk
  senest den 21. oktober 2019.
  Uanset vedtægternes bestemmelser om stemmeret er foreningernes bestyrelsesmedlemmer  med evt. ledsagere velkomne til at overvære mødet - evt. deltage i frokosten.
  Kuvertprisen andrager 200,00 kroner pr. deltager.
  Tilmelding til frokosten skal ske senest den 25. oktober med oplysning om foreningsnavn  og deltagernavn(e) til forbundets kasserer, Annelone Jensen, til vores konto i
  Danske Bank, reg. nr.: 1551, konto 642 8126.
  Tilmelding til mødet uden frokost er særdeles ønskelig, da vi står foran en særdeles vigtig        beslutning. 
  Hvis I mod forventning ikke kan være til stede, vil Forretningsudvalget meget  gerne orienteres om jeres synspunkter på planerne om kollektiv indtræden i et samlet Grib skov     Landliggerforbund.
 Send gerne mail til undertegnede bald1940@gmail.com, hvis I vil  fortælle,  hvad I mener om    ideen.
  Forretningsudvalget ser frem til et godt delegeretmøde med en god debat om vigtige spørgsmål.
   

                                        
Med venlig hilsen
  Søren Bald
    på Forretningsudvalgets vegne

 

Hent Filer i PDF her:

Beretning 2019
Indkaldelse

Regnskab 2018
Budget 2019
Vedtægter for Gribskov Landligger Forbund

  

 

 

 

Referater
 TitelKategoriÆndret datoStørrelse 
Delegeretmøde 2018 23-10-201880,45 KBHent
Delegeretmøde 2017 05-12-201753,48 KBHent
Delegeretmøde 2016Referat05-12-201676,55 KBHent
Delegeretmøde 2015Referat20-07-2017UkendtHent
Delegeretmøde 2014Referat09-01-201549,68 KBHent
Delegeretmøde 2013Referat27-01-2014135,47 KBHent
Delegeretmøde 2012Referat04-02-201390,27 KBHent
Delegeretmøde 2011Referat11-03-201364,59 KBHent
Delegeretmøde 2010Referat11-03-2013117,09 KBHent
Delegeretmøde 2009Referat11-03-201371,35 KBHent
Delegeretmøde 2008Referat11-03-201393,76 KBHent
Delegeretmøde 2007Referat11-03-201338,56 KBHent
Delegeretmøde 2006Referat11-03-201340,00 KBHent
Delegeretmøde 2005Referat11-03-201340,29 KBHent
    
 14. november 2019  Copyright 2009 Landliggersammenslutningen - Gribskov Vest   |  Om beskyttelse af private oplysninger  |  Vilkår for anvendelse
Trova tutti i nostri vestiti da sposa corti nella categoria