Artikler » Almindelig udbredt gribbeart i Danmark        
Grundejerforeninger
  
Links
  
Enter Title
Almindeligt udbredt gribbeart i Danmark
 
Danmark er i de senere år blevet fast hjemsted og yngleplads for den nu almindeligt udbredte nordeuropæiske Gebyrgrib
Særligt efter finanskrisens start har gribbearten fået særligt gode levevilkår i Danmark og yngler nu med nærmest eksplosiv hast.
Den finder sine typiske redesteder i storbyer på bygninger, der rummer, stat, kommune, banker og pensionsselskaber.
Til forskel fra alle andre fugle, yngler gebyrgribben hele året rundt og altså også om vinteren trods sne og kulde.
Tilsyneladende er det kun mængden af føde, der sætter begrænsning for fuglen, der fra naturens side kun har få hæmninger i forhold til sin fødekilde.
Hvor andre gribbearter er ådselædere, afviger den nordeuropæiske grib ved at foretrække at spise sit offer levende og i fortrinsvis små bidder. Hermed undgår fuglen at udrydde sin fødekilde.
Eneste umiddelbart naturlige konkurrenter om føden er hjerteblodiglen og indkomst(s)-katten.
Trods gentagne klager til myndighederne, har man hidtil fået afslag på at nedbringe bestanden af Gebyrgribbe, hvilket må ses på med stor bekymring.
Vil man gerne se gribben i dens oprindelige element, kan man med fordel besøge Gribskov.
 
Galgenhumor til side, så kan det oplyses, at Gribskov i sin tid var kendt som Gripscogh og fremgår for første gang i Valdemar Sejrs jordebog fra 1231. Rent faktisk findes der den dag i dag en jættestue i Strødalsvangsområdet i Gribskov, der kaldes for Mor Gribs Hule. Jættestuen stammer fra yngre stenalder og er ca. 5.500 år gammel.
 
Sagnet vil vide, at hulen i gamle dage var hjemsted for troldkvinden Mor Grib, der med sine seks sønner huserede i området, og røvede til dagen og vejen. Mor Grib var en farlig kvinde. For Gribskovs mange rejsende kunne et møde med hende betyde - om ikke døden - så i hvert fald overfald og plyndring. Sammen med sine seks sønner boede Mor Grib i resterne af en jættestue i Gribskov. Derfra holdt hun øje med de rejsende, ledte dem på vildspor og når de var faret helt vild, dybt inde i skoven, kaldte hun på sine sønner, der så kom, overfaldt og plyndrede.
 
Denne grib-ende historie er naturligvis helt uden bagtanke i forhold til noget offentligt i Danmark.
 

"Sakset" fra MIT HUS, Parcelhusejernes Landsforening.
 
    
 
 21. september 2020  Copyright 2009 Landliggersammenslutningen - Gribskov Vest   |  Om beskyttelse af private oplysninger  |  Vilkår for anvendelse
Trova tutti i nostri vestiti da sposa corti nella categoria